Inriktning
Det finns vissa värderingar som är extra viktiga för oss. Dessa tre betoningar vill vi ska ligga som en grundton för allt vi gör i församlingen.
Gud i centrum
Vi tror att Gud finns, att han har skapat allt och att ingenting är viktigare än att lära känna honom. Vi ser det som den viktigaste delen av vår identitet.
Bibeln i centrum
Vi tror inte att bibeln är vilken bok som helst. Vi tror att den är ett budskap från Gud. Den har mycket att säga om alla delar av livet. Därför vill vi förstå den så bra som möjligt.
Hjärta för människor
Ett av de tydligaste kännetecknen hos Jesus var hans barmhärtighet med människor. Han såg, han förstod och han hjälpte. Vår längtan är att Jesu kärlek ska få synas även i oss. Vi vill att hans värme ska prägla vår gemenskap.




Alla våra gudstjänster är i Folkets Hus vid Hammarkulletorget
Vägbeskrivning   |    Kontakt   |